ZASTOSOWANIE KONDENSATORÓW

TYP

CN / QN

GTO snubber

GTO

0,22÷6,0 µF

Tłumienie

KFMP

0,22÷3,3 µF

Moc

KMP

3,15÷6,5 µF

DC link, Trakcja, przetwornica częstotliwości, filtracja rezonansowa

KE

1÷4500 µF

DC link-zastępujący elektrolity

DC

40÷500 µF

Komutacyjne,  jedno lub dwa biegunowe wyprowadzenia

KK

0,22÷1,5 µF

Filtry wyjściowe AC,
dystrybucja mocy

AC

5,0÷100 µF

Transformator Tesla,
wysokie napięcie

HV

1,0÷100 nF

Generator topnienia metali

HC

0,01÷0,05 µF

Kompensacja mocy biernej

KMBC

1,0÷60 kVAr

Średnia częstotliwość,
chłodzenie wodne

MF

0,8÷200 µF

Próba kabli,
impulsowa energia wyładowcza

KIPP

50÷65 µF

Mikowe

KM

500÷10000 pF

Kondensator z papieru mikowego

KMPC

KMPH

4nF ÷ 10µF

Styrofleksowe (polistyrenowe)

KSY

1,0nF ÷ 10µF